menu

Pagtatatuwa


Rimtex Engineering Pvt. Ltd. ay nagsisikap na matiyak na ang data at iba pang materyal sa seksyong ito ay tama at kumpleto, ngunit hindi tumatanggap ng pananagutan para sa anumang pagkakamali o pagkukulang mula sa seksyong ito. Ginagawa namin ang lahat ng pag-iingat at pag-iingat upang matiyak na ang impormasyong nai-publish ay tumpak kapag nai-post at regular na na-update, ngunit hindi namin ginagarantiya ang katumpakan nito at maaari naming baguhin ang impormasyon anumang oras nang walang abiso. Ini-publish namin ang data na ito "as is" nang walang anumang warranty ng anumang uri, hayag o ipinahiwatig. Rimtex Engineering Pvt. Ltd. ay hindi mananagot para sa anumang pag-angkin o pagkalugi sa anumang uri, na nagmumula nang hindi direkta o direkta mula sa paggamit ng data o materyal sa seksyong ito o hindi awtorisadong pag-access sa seksyong ito o sa anumang paraan na magmumula (maliban sa lawak na kinakailangan ng batas). Ang nakaraang pagganap ng "TheXAxis" o anumang iba pang kumpanya ng Grupo na tinutukoy sa website na ito ay hindi maaasahan bilang gabay sa pagganap nito sa hinaharap