Menu

Disclaimer


Rimtex Engineering Pvt. Ltd. spant zich in om ervoor te zorgen dat de gegevens en ander materiaal in deze sectie correct en volledig zijn, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in deze sectie. We nemen alle zorg en voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de gepubliceerde informatie correct is wanneer ze wordt geplaatst en regelmatig wordt bijgewerkt, maar we kunnen de nauwkeurigheid ervan niet garanderen en we kunnen de informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. We publiceren deze gegevens "zoals ze zijn" zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Rimtex Engineering Pvt. Ltd. is niet aansprakelijk voor claims of verliezen van welke aard dan ook, die indirect of direct voortkomen uit het gebruik van de gegevens of het materiaal in deze sectie of ongeautoriseerde toegang tot deze sectie of op een andere manier ontstaan ​​(behalve voor zover vereist door de wet). De prestaties uit het verleden van "TheXAxis" of enig ander groepsbedrijf waarnaar op deze website wordt verwezen, kunnen niet worden gebruikt als richtlijn voor toekomstige prestaties